Konferencja

Fundacja miała przyjemność przeprowadzenia pierwszej  konferencji z Beneficjentami projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU eINCLUSION W GMINIE JAKTORÓW „
 Odbyło się ono 24 listopada 2012 w budynku szkoły w Jaktorowie.


   Projekt  ten zapoczątkowany został i  jest współfinansowany przez Unię Europejską,  a  jego celem jest zwiększenie dostępu do komputerów i Internetu, szczególnie w społecznościach lokalnych na terenach wiejskich. Realizacja programu  następuje poprzez dostarczenie komputerów stacjonarnych ,  zapewnienie dostępu do Internetu oraz umożliwienie odbycia niezbędnych szkoleń  z obsługi komputerów i programów użytkowych , a także posługiwania się Internetem. Beneficjenci pochodzą z różnych miejscowości Gminy Jaktorów, a wytypowani są do programu przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej  i inne  instytucje, które doskonale  orientują się w potrzebach mieszkańców, dzięki  przeprowadzonej   szerokiej konsultacji  społecznej na ten temat w różnych środowiskach  Gminnych.
Zgodnie z projektem komputery będą  użyczane Beneficjentom na trzy  lata, potem Gmina zobowiązana jest  zaktualizować oprogramowania i zmodernizować  sprzęt  tak, aby służył przez kolejne dwa lata. Powstające   problemy związane z  użytkowaniem sprzętu komputerowego , powinny  być kompleksowo  rozwiązywane być przez Gminę.
   Fundacja miała przyjemność przeprowadzenia pierwszej  konferencji z Beneficjentami projektu. Odbyło się ono 24 listopada 2012 w budynku szkoły w Jaktorowie. Podczas spotkania Wójt P. Zbigniew Guzewski  oraz przedstawiciele  Urzędu Gminy zapoznali mieszkańców z projektem, przedstawili niezbędne informacje na ten temat , a także odpowiedzieli na liczne pytania zainteresowanych. Następnie wolontariusze Fundacji „Akademia Życia” przeprowadzili ankiety na temat umiejętności związanych z obsługą , znajomością  i użytkowaniem komputerów oraz wiedzy o bezpiecznym dostępie  do  Internetu. Ankiety stanowią podstawę  wytypowania  wszystkich osób uczestniczących w projekcie do  grup  podzielonych  pod względem umiejętności i wiedzy . Dlatego tak ważne było dla nas rzetelne wypełnienie ankiet i pomoc dla uczestników projektu  w prawidłowej  ocenie programu. Jeżeli tylko pojawiały się jakieś problemy, bardzo chętnie pomagaliśmy je rozwiązać. Przy okazji nawiązaliśmy bardzo wiele ciekawych kontaktów z mieszkańcami Gminy, które mamy nadzieję zaowocują w przyszłości ciekawą  obustronną współpracą.
   Ostateczne wdrożenie programu nastąpi na początku przyszłego roku. Wtedy też odbędzie się cykl szkoleń. Każdy uczestnik odbędzie łącznie 30 godzin szkoleń, które przeprowadzą  wykładowcy z wyższych uczelni warszawskich, z wydziałów informatyki  i osoby z wykształceniem wyższym informatycznym. Na początku i na końcu każdego szkolenia odbędą się testy sprawdzające umiejętności, po to, żeby zobaczyć, jak wiele umiejętności uczestnicy zdobyli  na szkoleniach  i czego się nauczyli w ramach tego projektu.
   Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszej konferencji , a z kolejnych szkoleń , już na początku przyszłego roku, będziemy publikować relacje!
 
Autorka:
Aleksandra Ryniewicz
 
Materiał zdjęciowy w galeriiOdsłon: 8937Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 Fundacja Akademia Życia. Projekt i wykonanie: Sebastian Miecielica. Na silniku WinduCMS.