Amadeusz Borkowski

Można twierdzić, że w dzisiejszym świecie coraz rzadziej widzimy chęć niesienia pomocy innym, czy bezinteresowność. Można narzekać na tzw. znieczulicę społeczną, wszechobecny egocentryzm. Godzinami można rozprawiać o działaniach jakie powinien podjąć rząd, instytucje czy poszczególne osoby. Bardzo trafnie można wytykać błędy i niedopatrzenia, krytykować, czy demotywować. Można apelować o zwiększenie aktywności charytatywnej lub o zwykłą, ludzką życzliwość. Barwnie można też opowiadać o dawnych czasach, gdy ludzie chętniej pomagali sobie nawzajem. Można wygłaszać piękne przemówienia o społecznym deficycie filantropów. Można mówić, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. No właśnie – można mówić. Ja wolę działać. Mam na imię Amadeusz i studiuję prawo.Odsłon: 3425Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 Fundacja Akademia Życia. Projekt i wykonanie: Sebastian Miecielica. Na silniku WinduCMS.